Cenník služieb

Tarifa 1: mesto 1,40 €/km

                                                                              Minimálne jazdné v meste 3,40€

Tarifa 2: mimo mesto 1,20€

                                                                            Minimálne jazdné mimo meste 6,00€

Čakanie: 20,00€

Každá začatá hodina a 1 min. 0,40 €

Príplatok: zviera 1,00€

(mačka, pes…)

Iné služby 1,00 – 5,00€

(drink servis, nákup servis na adresu…)

Cenník je platný od 21.12.2017.